El futur

El efecte de les tecnologies exponencials en el que significa ésser humà.
Santiago Bilinkis
Santiago Bilinkis

Per Santiago Bilinkis

El passat del futur: la gran majoria d’utopies del futur que construïm, com per exemple la de l’Any 2000, acaben sent decebedores. El futur mai va estar a l’altura del que esperàvem. El present del futur: és un món lineal, amb tecnologies creixent exponencialment. Els humans som bastant dolents bregant amb fenòmens exponencials. Som totalment incapaços de predir, quant increïble el futur serà. En una etapa primerenca d’un fenomen exponencial sembla que no passa res, ni tan sols creix a la velocitat d’un fenomen lineal. Més endavant, a mesura que es desenvolupa, el fenomen exponencial es va assemblant a un lineal i, si ampliem l’escala en el temps, veiem que la corba sempre pega un salt. El futur del futur: reduir la incertesa és fonamental per a encarar qualsevol cosa. Hem d’entendre que els humans del futur seran més intel·ligents que mai abans però que no seran els més intel·ligents del planeta: el tron l’ocuparà la intel·ligència artificial. Estem completament envoltats d’intel·ligències artificials que fan millor que nosaltres, els éssers humans, coses específiques. Què és intel·ligència? Com a espècie estem en un moment molt delicat, som molts (la població creix a ritme exponencial), els recursos es van acabant, la nostra presència en el planeta l’està transformant fins a límits que poden tornar-se en contra dels éssers humans, i encara persisteixen enormes desigualtats. Que alguna cosa sigui possible no significa que ho fem o que ho fem per a tots. El món que es ve té enormes riscos. Els anys que vénen demanaran la presa de decisions que tindran una enorme transcendència. La Humanitat mai ha renunciat a una tecnologia, ni als efectes negatius que pugui produir. El gran desafiament exigeix posar-nos a treballar en l’impacte d’aquestes decisions.