Coimmunitat

el nou univers pandèmic+coimmunitat: el compromís individual dirigit a la protecció mútua.
Peter Sloterdijk
Peter Sloterdijk

–Ana Carbajosa: La dimensió de la pandèmia ha paralitzat i atordit a les societats. Què passarà quan despertem i la por amaini?

Peter Sloterdijk: El món en la seva concepció com a gegantesca esfera consumista està basat en la producció col·lectiva d’una atmosfera frívola. Sense frivolitat no hi ha públic ni població que mostri una inclinació cap al consum. Aquest vincle entre l’atmosfera frívola i el consumisme s’ha trencat. Tothom espera ara al fet que es torni a reconnectar aquest vincle, però serà difícil. Després d’una disrupció tan important, el retorn als estàndards de frivolitat no serà fàcil.

–Ana Carbajosa: Canviarà la nostra manera d’estar en el món?

–Peter Sloterdijk: El problema és l’atmosfera frívola i que no aprenguem res nou amb aquesta pandèmia. Si mirem a la història de les societats modernes, han estat impregnades de brots relativament regulars, però en el passat, les persones tendien a tornar als seus hàbits ordinaris d’existència. El nou ara és que veiem que a causa de la globalització, la interconnexió de les vides humanes en la terra és ara més forta i necessitem una consciència compartida de la immunitat. La immunitat serà el gran tema filosòfic i polític després de la pandèmia. El concepte de coimmunitat implica aspectes de solidaritat biològica i de coherència social i jurídica. Aquesta crisi revela la necessitat d’una pràctica més profunda del mutualisme: una protecció mútua generalitzada.

–Ana Carbajosa: Els països tanquen ara les seves fronteres i es repleguen en si mateixos.

–Peter Sloterdijk: Sí, però les fronteres són per als veïns a banda i banda. No hem de malinterpretar-ho. El benestar sanitari nacional també ajuda als veïns. Si controlem els nostres problemes de salut, també ajudem als nostres veïns i no hem d’interpretar aquesta autocura com una regressió nacionalista. A l’inrevés, si tots són acurats en el seu territori, faran una contribució enorme als altres. Necessitem una declaració general de dependència universal: la idea bàsica de comunitat. La necessitat d’un escut universal que protegeixi a tots els membres de la comunitat humana ja no és una cosa utòpica. L’enorme interacció mèdica a tot el món està demostrant que això ja funciona.


> El Ortiba / Colectivo de Cultura Popular
Buenos Aires, ARGENTINA