Procomú

Paquets de temps: expectatives futures encara que no recíprocament immediates.

Fe que el que obtindrà a canvi valdrà la pena de l’espera, el dispendi i els interessos. Fluxos alternatius d’aportacions per a un intercanvi d’experiències definides per una convenció de valors generatius com la reputació o la confiança.

Foto: Neus Arnau / LPH
ROURE MIL·LENARI DE LA XORIGUERA / Foto: Neus Arnau / LPH

Xarxes veïnals en les que no sempre es trobaran l’amistat i el treball, l’emocional i el professional, els interessos i la feina a fer. Surgiran noves formes de viure l’espai públic, i el privat. I accedirem a nous espais digitals on les persones ens organitzarem de manera informal per a desenvolupar projectes en conjunt. Formes de relació, organització i governança diferents des de l’autonomia i l’autenticitat. Noves formes d’un vell concepte, el procomú, portat ara a les estratègies de la vida.

Sobre conceptes que fins ara es consideraven tangencials: emocions, amistat, hospitalitat, l’empatia. La precarietat, que converteix a les persones i els seus projectes en prescindibles per la seva fragilitat i per l’escàs cost que suposa la seva expulsió del sistema i, el desarrelament, que suposa la desconnexió dels vincles amb les fonts tradicionals que podien servir de suport en les fases adverses de la producció i la vida, faciliten l’obertura de noves relacions, territoris d’interessos comuns sense limitació temporal o espacial.