El municipi com a mercat emergent

Jeremy Rifkin
Jeremy Rifkin

Gràcies a la ‘revolució tecnològica’ es redueixen els costos dels béns i serveis. Gradualment, deixarem d’estar subjectes a les tibantors del model anterior, la qual cosa ens permetrà trobar millor en el mercat, la quota precisa. Menys, però millor. El que s’anomena l’Internet de les coses‘, és una infraestructura tecnològica que ens parla a través de la xarxa i dels nostres avançats dispositius. Les cases, el paisatge i el territori ens parlen des de capes d’informació superposada, cogenerada en molts casos per altres persones que l’enriqueixen de manera semàntica, gràfica, audiovisual. L’eclipsi del capitalisme tal com el coneixíem, ens convida a formar part de l’ascens d’un procomú col·laboratiu que s’està donant a tot el món. Una mena d’economia híbrida —en part capitalista i en part procomú— amb repercussions de gran abast per a la societat i els seus ciutadans. Milions de persones ja transfereixen parts de la seva vida econòmica al procomú col·laboratiu mundial: comparteixen automòbils, habitatges, peces de vestir i altres articles mitjançant xarxes socials, sistemes de lloguer, associacions de redistribució i cooperatives, i tot això amb un cost petit o gairebé nul. El capital social es torna tan important com el capital financer; la llibertat d’accés triomfa sobre la propietat; la sostenibilitat va desbancant al consumisme i la cooperació, a la competència. I en aquests nous escenaris, jugant un paper cada vegada més especialitzat, personificat i personalitzat com agregador de serveis i solucions en xarxa, prosperarem.


> Jeremy Rifkin, entrevistado para The Huffington Post, 23/ Abril de 2020