Catalanders

Progressem millor reduint l’egoisme i ampliant l’empatia. El que Kevin Kelly anomena valors generatius: la confiança, l’autenticitat. Marcada Catalunya per aquests canvis presents, caminem cap a escenaris en els quals la societat serà més desordenada.

Organitzada des de governs febles amb polítiques afeblides cada vegada més generalistes, es deixaran pel camí la particularitat, el detall, les característiques essencials de les persones i les d’una col·lectivitat que vol determinar-se a si mateixa.

El futur no és el que vindrà, sinó el que farem.

%d bloggers like this: